เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา สโมสรกีฬาบีบีจี - BBG CLUB

สโมสรกีฬาบีบีจี ได้ดำเนินงานเข้าสู่ ปีที่ 7 โดยมีเด็กและเยาวชนภายใต้การดำเนินงาน จำนวนกว่า 800 คน แบ่งประเภทกีฬาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล มียิมกีฬาภายใต้การดูแลของสโมสร รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 7 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ 1 แห่ง ภายใต้การดูแลของสโมสรกีฬาบีบีจี

ในปี 2564 ทางสโมสกีฬาบีบีจี มีแผนการขยายโครงการไปยังพื้นที่ซึ่งขาดโอกาส อีก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

สโมสรกีฬาบีบีจี จะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้รับโอกาส โดยการดึงศักยภาพและความหลงไหลที่มีต่อกีฬาของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น “นักกีฬาอาชีพ” ต่อไป

ในปี 2560 สโมสรกีฬาบีบีจี ได้รับการสนับสนุนหลักจากภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มเช็นทรัล จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันทำให้โครงการของสโมสรกีฬาบีบีจี ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสโมสรกีฬาบีบีจี ได้ดำเนินงานเข้าสู่ ปีที่ 5 มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี จำนวน 734 คน แบ่งประเภทกีฬาเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. กีฬาเทเบิลเทนนิส
  2. กีฬาแบดมินตัน
  3. กีฬาฟุตบอล

มียิมกีฬาภายใต้การดูแล รวมทั้งสิ้น 10 ยิม มี 6 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ 1 แห่งภายใต้การดูแลของสโมสรกีฬาบีบีจี ในปี 2564 ทางสโมสรกีฬาบีบีจี มีแผนการขยายโครงการไปยังพื้นที่ซึ่งขาดโอกาสอีก 3 แห่ง ได้แก่

  • ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • พื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

นโยบาย สโมสรกีฬาบีบีจี

สโมสรกีฬาบีบีจี จะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้รับโอกาส โดยการดึงศักยภาพและความหลงใหลที่มีต่อกีฬาของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น “นักกีฬาอาชีพ”

วัตถุประสงค์

มุ่งมั่นเปลี่ยนชีวิตของเยาวชน
ที่ขาดโอกาสด้วยพลังของกีฬา

ความเชื่อหลัก

โอกาสอันสดใส ความหวังแห่งพลังบวก
แรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เชื่อในการสร้างโอกาสแก่เยาวชน
และมีความรักในกีฬา

ความเข้าใจเชิงลึก

เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง และไม่มียาใดดีเท่ากีฬา
ที่จะช่วยพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่มอบให้

ความหวังที่สดใส เพิ่มเติมแรงบันดาลใจ ความภูมิใจ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

พันธมิตรของสโมสรกีฬาบีบีจี

11