11

สโมสรกีฬาบีบีจี BBG CLUB

"BBG" ย่อมาจาก Bounce Be Good : เด้ง ได้ ดี

เรามุ่งมั่นเปลี่ยนชีวิตของเยาวชนที่ขาดโอกาสด้วยพลังของกีฬา Change lives through sports.
Bounce your way to a good life.

11

ความเป็นมาของ สโมสรกีฬาบีบีจี

สโมสรกีฬาบีบีจี – BBG CLUB เกิดขึ้นจากพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนผู้เคยกระทำผิดหรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด รวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคม เข้ามาฝึกทักษะด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โดยการใช้กีฬาช่วยในการพิสูจน์ศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถดำรงชีพได้ในสังคมต่อไป

การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี เริ่มในปี 2559 สโมสรกีฬาบีบีจี ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ณภาฯ และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการ Bounce Be Good : เด้ง ได้ ดี เพื่อเป็นการสานต่อความฝัน และส่งมอบอนาคตแก่เด็กและเยาวชน และในปี 2559 – 2561 สโมสรกีฬาบีบี ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในการดำเนินโครงการ BBG Young Table Tennis : ให้โอกาสสร้างคน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมกีฬาแบดมินดันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการดำเนินโครงการ BBG Young Badminton : ให้โอกาส สร้างคน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2560 สโมสรกีฬาบีบีจี ได้รับการสนับสนุนหลักจากภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ , บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตดิ้ง จำกัด (มหาชน) , กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันทำให้โครงการของสโมสรกีฬาบีบีจี ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ร้านค้าของสโมสรกีฬาบีบีจี

สินค้าหลากหลายจากทางสโมสรกีฬาบีบีจี เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโปโล กางเกง หมวก กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย

ข่าวสารและกิจกรรมของสโมสรกีฬาบีบีจี

บทความ ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการกิจกรรมต่างๆของทางสโมสรกีฬาบีบีจี

ร่วมสนับสนุนเราภายใต้โครงการของสโมสรกีฬาบีบีจี

เพราะทุกท่านคือส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนของน้องๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีอนาคตที่สดใสขึ้น